Władze Stowarzyszenia
 Zarząd:
  • Dorota Mazurek                             Prezes Zarządu
  • Halina Kasprzyk                             Wiceprezes Zarządu
  • Anna Stój                                        Sekretarz Zarządu
  • Anna Dudek                                    Skarbnik Zarządu
  • Grzegorz Piwowarczyk                 Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
  • Emilia Kubicka                              Przewodnicząca Komisji
  • Marcelina Zabilska                       Zastępca Przewodniczącej Komisji
  • Bernadetta Sadzikowska             Sekretarz Komisji