Władze Stowarzyszenia
 Zarząd:
  • Grzegorz Piwowarczyk                 Prezes Zarządu
  • Dorota Mazurek                             Wiceprezes Zarządu
  • Anna Dudek                                    Sekretarz Zarządu
  • Honorata Pinkowicz                      Skarbnik Zarządu
  • Marta Kostka                                  Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
  • Agnieszka Nachman                     Przewodnicząca Komisji
  • Irena Kulon                                      Zastępca Przewodniczącej Komisji
  • Halina Kasprzyk                             Sekretarz Komisji
 .